GRAND TOUR VENUS /GTV BUS/

REGION ŚLĄSK
"(...) życie to podróż. Wędrowcem jesteś i podróżnikiem" - Mały Książe.
Firma przewozowa Grand Tour Venus zatrudni na podstawie umowy o pracę, kierowców autobusowych z terenu gminy Pawłowiczki, Reńska Wieś, Polska Cerekiew, Bierawa, Cisek, Głogówek, Walce, Krapkowice, Gogolin, Rudziniec, Ujazd Śląski, Sośnicowice, Kędzierzyn Koźle, Toszek, Pyskowice, Gliwice, Zabrze, Jastrzębie, Rybnik, Częstochowa, Konopiska, Starcza, Blachownia, Herby, Boronów, Przystajń, Panki, Wręczyca, Kłobuck. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, stałe zatrudnienie, pracę w stabilnej firmie. Bliższe informacje pod nr telefonu 666-077-192 (numer dotyczy tylko spraw związanych z pracą).


ODDZIAŁ KĘDZIERZYN KOŹLE – zmiany w rozkładzie jazdy od 01.10.2019r.
Na wniosek podróżnych z dniem 01 października 2019 roku (wtorek) wprowadza się następujące zmiany w rozkładzie jazdy autobusów w komunikacji powiatowej organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie Koźlu:
1.    przesunięcie (przyśpieszenie) początkowych kursów dojeżdżających do Kędzierzyna Koźla DA (dworzec autobusowy obecnie o g. 7.25 – 7.30), o ok. 10 minut tak aby docierały na g. 7.20 – z uwagi na problemy z planowym dojazdem do szkół zwłaszcza w Azotach i Sławięcicach:
•    Kurs o g. 6.45 z Podlesia na 6.35, przyjazd do Koźla DA o g. 7.20.
•    Kurs o g. 6.55 z Przewozu na 6.45, przyjazd do Koźla DA o g. 7.20.
•    Kurs o g. 6.45 z Wronina na 6.35, przyjazd do Koźla DA o g. 7.20, do Kędzierzyna dworzec kolejowy o g. 7.40.
•    Kurs o g. 6.45 z Grudni na 6.40, przyjazd do Koźla DA o g. 7.20.
•    Kurs o g. 6.40 z Maciowakrza na 6.30 będzie na wniosek mieszkańców kursował przez Połowę Skrzyżowanie, Ligotę Małą, przyjazd do Koźla DA o g. 7.20.
•    Kurs o g. 6.48 z Naczęsławic na g. 6.43, przyjazd do Koźla DA o g. 7.20.
•    Kurs o g. 6.40 z Borzysławic na g. 6.35, przyjazd do Koźla DA o g. 7.20
•    Kurs z Pokrzywnicy g. 7.16 przyśpieszony na godzinę 7.06, przyjazd do Koźla DA na g. 7.20
2.    W związku z przesunięciami czasowymi likwiduje się kurs 6.25 Kędzierzyn Koźle – Cisek – Kędzierzyn Koźle – młodzież docierająca do szkoły w Azotach w Kędzierzyn Koźle Dworzec Autobusowy ma możliwość przesiadki o g. 7.20 na autobus jadący bezpośrednio do szkoły w Azotach.
3.    Sołectwo Przedborowice – problem z dojazdem z Koźla po g. 14.00. Kurs o g. 14.30 do Gierałtowic zostaje wydłużony do Przedborowic.
4.    Likwiduje się kurs o g. 14.00 do Kamionki. Podróżni mają możliwość skorzystania z kursu o g. 14.35 do Mechnicy przez Kamionkę.
5.    Kurs 7.25 Kędzierzyn Koźle – Naczęsławice zostaje przesunięty na g. 7.20.
6.    Kurs o g. 7.30 z Kędzierzyna Koźla do Mechnicy przyśpiesza się na g. 7.25.
7.    Kurs o g. 16.00 z Kędzierzyna Koźla do Łężec na wniosek mieszkańców sołectwa dodatkowo będzie wjeżdżał do Przedborowic.
8.    Wniosek mieszkańców z Bytkowa brak autobusu po 14.00. Kurs z Kędzierzyna Koźla o g. 14.30 do Naczęsławic będzie zajeżdżał do Bytkowa.
9.    Wniosek uczniów o opóźnienie kursu 14.35 Kędzierzyn Koźle – Pokrzywnica na g. 14.50, oraz 15.45 Kędzierzyn Koźle – Pokrzywnica na g. 16.10.
10.    Wniosek sołectwo Kózki. Kurs 12.40 z Borzysławic będzie wjeżdżał dodatkowo do sołectwa Kózki.
11.    Na wniosek mieszkańców sołectwo Kamionka otrzyma większą liczbę połączeń z Kędzierzynem Koźlem (kursy wjazdowe z Mechnicy).
12.    Kurs Kędzierzyn Koźle – Borzysławice z g. 15.35, opóźniony na g. 15.45.
13.    Na wniosek mieszkańców z Dobieszowa – dotychczasowy kurs 5.20 Pawłowiczki – Kędzierzyn Koźle będzie rozpoczynał trasę od Dobieszów skrzyżowanie o g. 5.08, dalej pojedzie przez Radoszowy – Chrósty – Warmuntowice.
14.    Na wniosek mieszkańców z Dobieszowa – dotychczasowy kurs z Kędzierzyna Koźla o g. 16.45 do Pawłowiczek przedłużony przez: Warmuntowice – Chrósty – Radoszowy do Dobieszowa.
15.    Kurs o g. 15.13 Stara Kuźnia – Kotlarnia – będzie możliwość zakupu biletu do Kędzierzyna Koźla od tego przystanku.
16.    Kurs Kędzierzyn Koźle – Podlesie z g. 6.10 zostaje przyśpieszony na g. 6.00.
17.    Nowy kurs 6.00 Stare Koźle – Kędzierzyn dworzec kolejowy przez: Brzeźce.
18.    Kurs do Azot Szkoła dotychczas odjazd z dworca autobusowego w Kędzierzynie Koźlu o g. 7.30 przyśpiesza się na g. 7.20. Autobus pojedzie najkrótszą trasą bez zatrzymywania się po trasie.
19.    Na wniosek mieszkańców Solarni i Dziergowic kurs o g. 16.20 Kędzierzyn Koźle - Bierawa będzie przedłużony do Solarni przez: Lubieszów – Dziergowice (z przesiadką w Bierawie).
20.    Nowy kurs 16.30 Solarnia – Bierawa.
21.    Sołectwo Większyce i Pokrzywnica otrzymują dodatkowe kursy z Kędzierzyna Koźla o g. 6.25S, 9.30D, 12.00D i 14.20S oraz dodatkowe kursy z Pokrzywnicy do K. Koźla o g. 7.58S, 10.53D, 13.33D, 16.10S. Z Większyc do K. Koźla o g. 8.03S, 10.58D, 13.38D, 16.15S.
D – kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku.
S – kursuje w dni nauki szkolnej.