GTVBUS POLSKA Sp. z o.o.

REGION ŚLĄSK
"(...) życie to podróż. Wędrowcem jesteś i podróżnikiem" - Mały Książe.
Spółka GTVBUS Polska sp. z o.o. zatrudni na podstawie umowy o pracę, kierowców autobusowych z terenu gminy Pawłowiczki, Głubczyce, Reńska Wieś, Polska Cerekiew, Bierawa, Cisek, Głogówek, Walce, Krapkowice, Gogolin, Rudziniec, Ujazd Śląski, Sośnicowice, Kędzierzyn Koźle, Toszek, Pyskowice, Gliwice, Zabrze, Jastrzębie, Rybnik, Częstochowa, Konopiska, Starcza, Woźniki, Koszęcin, Lubliniec, Blachownia, Herby, Boronów, Przystajń, Panki, Wręczyca, Kłobuck. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, stałe zatrudnienie, pracę w stabilnej firmie. Bliższe informacje pod nr telefonu 666-077-192 (numer dotyczy tylko spraw związanych z pracą).


ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA – URUCHOMIENIE DODATKOWYCH KURSÓW OD DNIA 17 MAJA 2021
W związku z powrotem w systemie hybrydowym uczniów do szkół średnich od poniedziałku 17 maja 2021 roku uruchamia się dodatkowe kursy: 

 • 6.20 Stany – Górki (6.22) – Bór Zajaciński (6.26) – Ługi Radły (6.32) – Wrzosy (6.35) – Brzeziny (6.37) –  Przystajń (p. 6.40, o. 6.50) – Panki (6.56) – Praszczyki (6.59) – Kawki (7.01) – Truskolasy (7.04) – Golce (7.09) – Wręczyca (7.16) – Grodzisko (7.21) – Kłobuck Zagórze. 

W Przystajni Rynek podróżni z kierunku Stany mogą się bezpośrednio przesiąść do autobusu jadącego do Częstochowy. 

 • 15.25 Kłobuck Zagórze – Hutka – Truskolasy – Kawki – Praszczyki – Panki – Przystajń – Brzeziny – Wrzosy – Ługi Radły – Bór Zaj. – Górki – Stany. 

Podróżni z Częstochowy jadący w kierunku Stan zabierają się kursem 15.15 Częstochowa – Przystajń – w Przystajni Rynek o g. 16.06 przesiadka na autobus jadący z Kłobucka do Stan. 

PONADTO URUCHAMIA SIĘ KURSY: 

 • 6.37 Węglowice – Jezioro (6.40) – Puszczew I (6.42) – Bieżeń Ogrodowa – Szkolna(6.46) – Strażacka -Borowe Sportowa – Długa PKP (6.50) – Podgaj (6.53) – Wręczyca Wielka 6.55 i dalej bezpośrednio do Częstochowy. 
 • 15.50 Częstochowa – Szarlejka – Kalej – Wręczyca Wielka i dalej do (16.20) do Jeziora przez Podgaj – Borowe PKP – Bieżeń Strażacka – Szkolna – Ogrodowa – Puszczew I – Jezioro – Węglowice. 
 • 7.43 Kłobuck Zagórze – Grodzisko (7.51) – Wręczyca Centrum (7.56) ->możliwa przesiadka na autobus do Częstochowy odjazd o g. 8.00. Kurs ten umożliwi młodzieży z Grodziska i Wręczycy Małej dojazd do Częstochowy na drugą godzinę lekcyjną. Uczniowie jadący z Grodziska i Wręczycy Małej do Częstochowy na pierwszą godzinę lekcyjną korzystają z kursu 6.41 odjeżdżającego z Grodziska – z przesiadką we Wręczycy Wielkiej Centrum. 
 • 8.01 Wręczyca Wielka – Grodzisko (8.06) – Kłobuck Rynek. Kurs ten umożliwi bezproblemowy dojazd do Kłobucka na drugą godzinę lekcyjną młodzieży z Szarlejki, Kalei, Przystajni, Panek, Truskolas, Wydry, Kawek, Długiego Kąta, Borowego, Bieżenia, Węglowic, Boru Zapilskiego, Nowin, Kulej, Zamłynia. 
 • Kurs linii 156 7.25 z Kulej do Truskolas zostaje skierowany dalej przez Hutkę do Kłobucka Zagórze. Umożliwi on bardzo dogodne połączenie czasowe młodzieży do Kłobucka z Kuleji, Piły Drugiej, Klepaczki, Truskolas i Hutki. 
 • 8.00 Kłobuck Zagórze – Hutka i dalej Truskolasy i dalej przechodzi w linię 156 do miejscowości Kuleje. 
 • Kurs 6.35 Przystajń – Częstochowa opóźnia się na godzinę 6.40. 

  LINIA 155 będzie kursowała jak w dni nauki szkolnej za wyjątkiem kursu: 

  14.00 Wręczyca – Grodzisko – (Kłobuck). 

  Pozostałe kursy z oznaczeniem S  pozostają zawieszone do czasu całkowitego powrotu uczniów do szkół. 

   

  Bliższe informacje o kursowaniu autobusów pod numerem telefonu 882 366 949