GRAND TOUR VENUS /GTV BUS/

REGION ŚLĄSK
"(...) życie to podróż. Wędrowcem jesteś i podróżnikiem" - Mały Książe.
Firma przewozowa Grand Tour Venus zatrudni na podstawie umowy o pracę, kierowców autobusowych z terenu gminy Pawłowiczki, Reńska Wieś, Polska Cerekiew, Bierawa, Cisek, Głogówek, Walce, Rudziniec, Ujazd Śląski, Sośnicowice, Kędzierzyn Koźle, Toszek, Pyskowice, Gliwice, Zabrze, Jastrzębie, Rybnik, Częstochowa, Konopiska, Starcza, Blachownia, Herby, Boronów, Przystajń, Panki, Wręczyca, Kłobuck. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, stałe zatrudnienie, pracę w stabilnej firmie. Bliższe informacje pod nr telefonu 666-077-192 (numer dotyczy tylko spraw związanych z pracą).


JAK PO 01 STYCZNIA 2017 ROKU BĘDZIE FUNKCJONOWAŁA KOMUNIKACJA W GMINIE RUDZINIEC?
Szanowni Państwo!

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że każda nowość niesie za sobą pytania, ryzyko – co z tego będzie i jak będzie to funkcjonowało? Ufamy, że wspólnymi siłami przy Państwa współpracy i zrozumieniu podołamy zadaniu, które przed nami stoi. W związku z licznymi zmianami i innowacjami, które proponujemy wprowadzić w istniejący układ połączeń autobusowych z dniem 01 stycznia 2017 roku, mamy zaszczyt przedstawić Państwu pewne informacje na temat sieci połączeń komunikacyjnych który zaproponowaliśmy. Oto one:

1. Dowóz uczniów do szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy oraz do gimnazjum w Rudzińcu odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach. Godziny odjazdów autobusów, którymi przemieszczać się będą do szkół po terenie gminy Rudziniec mogą ulec kilku minutowej korekcie. Dlatego prosimy zwłaszcza rodziców uczniów o zapoznanie się z tablicami rozkładowymi (przystankowymi) które są zmieszczone z poszczególnych miejscowości w zakładce przystankowe rozkłady jazdy.

2. Komunikacja z sołectw Rudziniec, Rudno, Bojszów, Pławniowice, Taciszów, Kleszczów z Gliwicami przez: Brzezinkę odbywać się będzie tzw. liniami pętla I i pętla II.
Linia pętla I Gliwice – Brzezinka – Taciszów – Pławniowice – Rudziniec – Rudno – Bojszów – Kleszczów – Brzezinka – Gliwice,
Linia pętla II Gliwice – Brzezinka – Kleszczów – Bojszów – Rudno – Rudziniec – Pławniowice – Taciszów – Kleszczów – Brzezinka – Gliwice.
Połączenia na tych liniach odbywają się w ciągu całego dnia od wczesnych godzin porannych do godziny 22.00 nie tylko w dni robocze, ale także w soboty, niedziele i święta. Ponadto na liniach pętla na wybranych kursach będą w dni nauki szkolnej realizowane „wjazdy kieszonkowe” do Rzeczyc i Ligoty Łabędzkiej.

3. Mieszkańcy Łączy całodzienne połączenie w dni robocze (szkolne i w czasie ferii i wakacji także) z Gliwicami i Rudzińcem uzyskają przez skoordynowane połączenie przesiadkowe na przystanku Bojszów skrzyżowanie (jak dotychczas).

4. Nowością dla mieszkańców Łączy i Bojszowa są dwa połączenia dopołudniowe w dni robocze przez Rachowice z Sośnicowicami oraz powrót. Także Rudziniec otrzymuje bezpośrednie połączenie z Sośnicowicami w dni robocze kursem o g. 8.43. Powrót z Sośnicowic do Rudzińca (z przesiadką w Bojszów Skrzyżowanie o g. 10.59 lub 12.17 – co ważne nie ma konieczności zakupu dodatkowego biletu w przypadku przesiadki).

5. Sołectwa: Łany, Chechło, Widów, Niekarmia, Poniszowice, Słupsko, Niewiesze, Bycina będą miały połączenia z Gliwicami w dwojaki sposób:
jak dotychczas przez Pyskowice – Czechowice,
lub przez: Rudziniec (ze skoordynowaną przesiadką przy Urzędzie Gminy – PKP w Rudzińcu, nie będzie także konieczności zakupu drugiego biletu).
W dni wolne od pracy mieszkańcy sołectw: Łany, Chechło, Widów, Poniszowice, Słupsko, Niewiesze, Bycina będą mogli dotrzeć do Gliwic autobusem, który pojedzie trasą: Łany – Chechło – Widów – Poniszowice – Słupsko – Niewiesze – Bycina – Taciszów Centrum (na tym przystanku skoordynowana przesiadka, bez konieczności zakupu drugiego biletu) i dalej przez Kleszczów – Brzezinkę do Gliwic.

6. Nowością są także kursy w dni robocze realizowane z Poniszowic i Niekarmii do Toszka i do Gliwic przez Ligotę Toszecką – Toszek – Pyskowice.

7. Nowością są także kursy łączące Słupsko, Niewiesze, Bycinę z Toszkiem przez Boguszyce i dworzec kolejowy w Toszku.

8. Nowością są połączenia siedziby gminy Rudzińca z Widowem, Chechłem, Niekarmią, Poniszowicami, Słupskiem, Niewieszem, Byciną, Łączą – w ciągu całego dnia.

9. Nowością są połączenia w dni robocze z Rudzińca z Pyskowicami i Gliwicami przez: Poniszowice.

10. Nowością są połączenia w dni nauki szkolnej z Ligoty Łabędzkiej i Rzeczyc z Gliwicami i Rudzińcem.

11. Mamy także dobrą wiadomość dla osób dojeżdżających do pracy w strefie ekonomicznej w Gliwicach. Po obsłudze przystanków w Gliwicach Brzezince wszystkie autobusy będą kursowały trasą: Stare Gliwice Wyczółkowskiego – Stare Gliwice Rondo (rejon strefy ekonomicznej) – Stare Gliwice Łabędzka – DK 88 – Gliwice Cmentarz Centralny. Rozkład został tak pomyślany, aby pracownicy rejonu strefy prawie z wszystkich sołectw gminy mieli możliwość dotarcia do pracy na g. 6.00, 14.00, 22.00 oraz zostali odwiezieni z pracy po godzinie 6.00, 14.00, 18.00 i 22.00.

12. Dzieci i młodzież docierająca z Niewiesza, Słupska, Niekarmii, Widowa na Msze św. szkolne w czwartek do kościoła w Poniszowicach – ma zapewniony dowóz i odwóz po nabożeństwie. Ponadto wierni z tych miejscowości w niedziele i święta mają zapewniony dowóz i odwóz na Msze św. w Poniszowicach (na Msze św. o g. 9.00 i 11.00).

13. Wzbogacona oferta komunikacji będzie niekiedy wymagała przesiadki. Dlatego pragniemy uspokoić podróżnych, że wszystkie przesiadki są skoordynowane – kierowcy mają obowiązek poczekania na autobus dowożący podróżnych na przesiadkę. Wszystkie ewentualne przesiadki w Rudzińcu będą odbywały się na przystanku Rudziniec UG –PKP , w Kleszczowie na pętli, w Bojszowie na skrzyżowaniu.

Szanowni Podróżni !
Nowego układu komunikacyjnego w gminie Rudziniec będziemy uczyć się wzajemnie. W związku z czym bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz szeroko pojętą współpracę w tej dziedzinie. Z uwagi na uzyskane pozwolenia na prowadzenie komunikacji przez okres 3 miesięcy będzie funkcjonował zaproponowany rozkład jazdy, następnie po konsultacjach będzie on modyfikowany w zależności od potrzeb przewozowych i zainteresowania.
Komunikacja ma przede wszystkim służyć podróżnym, w związku z czym liczymy z Państwa strony na konstruktywne uwagi, oraz pytania co do rozkładu jazdy, tras, cenników etc. które można wnosić pod poczty elektronicznej pod adres: slask@gtvbus.pl lub w naszym biurze na dworcu PKP w Gliwicach (hol dawnego dworca PKS).