GRAND TOUR VENUS /GTV BUS/

REGION ŚLĄSK
"(...) życie to podróż. Wędrowcem jesteś i podróżnikiem" - Mały Książe.
Firma przewozowa Grand Tour Venus zatrudni na podstawie umowy o pracę, kierowców autobusowych z terenu gminy Pawłowiczki, Reńska Wieś, Polska Cerekiew, Bierawa, Cisek, Głogówek, Walce, Rudziniec, Ujazd Śląski, Sośnicowice, Kędzierzyn Koźle, Toszek, Pyskowice, Gliwice, Zabrze, Jastrzębie, Rybnik, Częstochowa, Konopiska, Starcza, Blachownia, Herby i Boronów. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, stałe zatrudnienie, pracę w stabilnej firmie. Bliższe informacje pod nr telefonu 666-077-192.


Licznik odwiedzin: 233385

ODDZIAŁ KĘDZIERZYN KOŹLE – zmiany w rozkładzie jazdy od 01.10.2019r.
Na wniosek podróżnych z dniem 01 października 2019 roku (wtorek) wprowadza się następujące zmiany w rozkładzie jazdy autobusów w komunikacji powiatowej organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie Koźlu:
1.    przesunięcie (przyśpieszenie) początkowych kursów dojeżdżających do Kędzierzyna Koźla DA (dworzec autobusowy obecnie o g. 7.25 – 7.30), o ok. 10 minut tak aby docierały na g. 7.20 – z uwagi na problemy z planowym dojazdem do szkół zwłaszcza w Azotach i Sławięcicach:
•    Kurs o g. 6.45 z Podlesia na 6.35, przyjazd do Koźla DA o g. 7.20.
•    Kurs o g. 6.55 z Przewozu na 6.45, przyjazd do Koźla DA o g. 7.20.
•    Kurs o g. 6.45 z Wronina na 6.35, przyjazd do Koźla DA o g. 7.20, do Kędzierzyna dworzec kolejowy o g. 7.40.
•    Kurs o g. 6.45 z Grudni na 6.40, przyjazd do Koźla DA o g. 7.20.
•    Kurs o g. 6.40 z Maciowakrza na 6.30 będzie na wniosek mieszkańców kursował przez Połowę Skrzyżowanie, Ligotę Małą, przyjazd do Koźla DA o g. 7.20.
•    Kurs o g. 6.48 z Naczęsławic na g. 6.43, przyjazd do Koźla DA o g. 7.20.
•    Kurs o g. 6.40 z Borzysławic na g. 6.35, przyjazd do Koźla DA o g. 7.20
•    Kurs z Pokrzywnicy g. 7.16 przyśpieszony na godzinę 7.06, przyjazd do Koźla DA na g. 7.20
2.    W związku z przesunięciami czasowymi likwiduje się kurs 6.25 Kędzierzyn Koźle – Cisek – Kędzierzyn Koźle – młodzież docierająca do szkoły w Azotach w Kędzierzyn Koźle Dworzec Autobusowy ma możliwość przesiadki o g. 7.20 na autobus jadący bezpośrednio do szkoły w Azotach.
3.    Sołectwo Przedborowice – problem z dojazdem z Koźla po g. 14.00. Kurs o g. 14.30 do Gierałtowic zostaje wydłużony do Przedborowic.
4.    Likwiduje się kurs o g. 14.00 do Kamionki. Podróżni mają możliwość skorzystania z kursu o g. 14.35 do Mechnicy przez Kamionkę.
5.    Kurs 7.25 Kędzierzyn Koźle – Naczęsławice zostaje przesunięty na g. 7.20.
6.    Kurs o g. 7.30 z Kędzierzyna Koźla do Mechnicy przyśpiesza się na g. 7.25.
7.    Kurs o g. 16.00 z Kędzierzyna Koźla do Łężec na wniosek mieszkańców sołectwa dodatkowo będzie wjeżdżał do Przedborowic.
8.    Wniosek mieszkańców z Bytkowa brak autobusu po 14.00. Kurs z Kędzierzyna Koźla o g. 14.30 do Naczęsławic będzie zajeżdżał do Bytkowa.
9.    Wniosek uczniów o opóźnienie kursu 14.35 Kędzierzyn Koźle – Pokrzywnica na g. 14.50, oraz 15.45 Kędzierzyn Koźle – Pokrzywnica na g. 16.10.
10.    Wniosek sołectwo Kózki. Kurs 12.40 z Borzysławic będzie wjeżdżał dodatkowo do sołectwa Kózki.
11.    Na wniosek mieszkańców sołectwo Kamionka otrzyma większą liczbę połączeń z Kędzierzynem Koźlem (kursy wjazdowe z Mechnicy).
12.    Kurs Kędzierzyn Koźle – Borzysławice z g. 15.35, opóźniony na g. 15.45.
13.    Na wniosek mieszkańców z Dobieszowa – dotychczasowy kurs 5.20 Pawłowiczki – Kędzierzyn Koźle będzie rozpoczynał trasę od Dobieszów skrzyżowanie o g. 5.08, dalej pojedzie przez Radoszowy – Chrósty – Warmuntowice.
14.    Na wniosek mieszkańców z Dobieszowa – dotychczasowy kurs z Kędzierzyna Koźla o g. 16.45 do Pawłowiczek przedłużony przez: Warmuntowice – Chrósty – Radoszowy do Dobieszowa.
15.    Kurs o g. 15.13 Stara Kuźnia – Kotlarnia – będzie możliwość zakupu biletu do Kędzierzyna Koźla od tego przystanku.
16.    Kurs Kędzierzyn Koźle – Podlesie z g. 6.10 zostaje przyśpieszony na g. 6.00.
17.    Nowy kurs 6.00 Stare Koźle – Kędzierzyn dworzec kolejowy przez: Brzeźce.
18.    Kurs do Azot Szkoła dotychczas odjazd z dworca autobusowego w Kędzierzynie Koźlu o g. 7.30 przyśpiesza się na g. 7.20. Autobus pojedzie najkrótszą trasą bez zatrzymywania się po trasie.
19.    Na wniosek mieszkańców Solarni i Dziergowic kurs o g. 16.20 Kędzierzyn Koźle - Bierawa będzie przedłużony do Solarni przez: Lubieszów – Dziergowice (z przesiadką w Bierawie).
20.    Nowy kurs 16.30 Solarnia – Bierawa.
21.    Sołectwo Większyce i Pokrzywnica otrzymują dodatkowe kursy z Kędzierzyna Koźla o g. 6.25S, 9.30D, 12.00D i 14.20S oraz dodatkowe kursy z Pokrzywnicy do K. Koźla o g. 7.58S, 10.53D, 13.33D, 16.10S. Z Większyc do K. Koźla o g. 8.03S, 10.58D, 13.38D, 16.15S.
D – kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku.
S – kursuje w dni nauki szkolnej.